התקן תדלוק אוניברסלי, פותח לך אפשרויות תדלוק במרבית התחנות בישראל! יותר נוח לעובדים-יותר גמישות לחבר

מערכת הדלקן האוניברסלית, מאפשרת לצרכנים אשר ברכבם הותקן התקן אוניברסלי, לתדלק בתחנות הדלק הציבוריות השונות ברחבי הארץ שמחוברות למערכת זו. מאפשרת לכל צי רכב להחליף או להוסיף ספק שירותי תדלוק, בכפוף לחתימה על הסכם תדלוק עם כל חברה בה יחפצו.

מתוך עמוד דלקן אוניברסלי של אתר משרד האנרגיה