קמפיין למשרד האנרגיה והמים דלקן אוניברסלי

לפמ - לשכת הפרסום הממשלתית במסע הפרסום לקידום דלקן אוניברסלי

צפו בסרטון פרסומת והסברה של דלקן אוניברסלי: