על מנת לקבל התקן תדלוק אוניברסלי ניתן לפנות לחברות הדלק ולחברות המורשות

עוד כדאי להזכיר כי החל מתחילת שנת 2019 (1 בינואר) ייכנס לשימוש התקן תדלוק אוטומטי (דלקן) אוניברסלי. ההתקן החדש מאפשר לצרכן לתדלק ללא תשלום (במעמד הרכישה) בכל תחנות הדלק בישראל. כמו כן, החל ממועד זה לא ניתן יהיה להשתמש בהתקני התדלוק הישנים. עברו לאוטו