וואלה 14.4.12: הוועדה המליצה לשחרר תחנות פרטיות שנתונות בהסכמים כובלים ולעבור לדלקן אוניברסלי.

את זה אפשר לתקן רק על ידי התקן דלקן אוניברסלי שבאמצעותו יוכלו נהגים לתדלק בכל תחנה שהיא

"לתחנות קטנות אין בכלל אפשרות כיום לקלוט כלי רכב של ציי רכב", אומר אבירם. "את זה אפשר לתקן רק על ידי התקן דלקן אוניברסלי שבאמצעותו יוכלו נהגים לתדלק בכל תחנה שהיא. מצב כזה יוביל לירידת מחירים". בכיר באחת מהחברות הגדולות דווקא לא מתנגד למהלך. "אני מוכן שיהיה דלקן אוניברסלי. אני רק רוצה להיות בטוח שיפצו אותי על ההשקעות שעשיתי במערכת, ושייתנו מספיק זמן לעבור מהשיטה הנוכחית לשיטה אחרת". הכנסת כבר אישרה את חוק הדלקן האוניברסלי, האוסר על כבילת בעלי דלקן לחברה אחת, וזה נמצא היום בגיבוש תקנות מתאימות להפעלתו. "מחיר הנדל"ן מונע הוזלות" שלל הבעיות האלה אינן חדשות, ובמשך השנים מנסות ועדות ממשלתיות שונות לפתור אותן. האחרונה שבהן היא ועדת טרכטנברג. לפני חצי שנה המליצה הוועדה לתכנן תוך שנתיים קרקעות ל-40 תחנות דלק למפעילים עצמאיים, עם עדיפות לתחנות במרכזי הערים. בנוסף המליצה הוועדה לשחרר תחנות פרטיות שנתונות בהסכמים כובלים ולעבור לדלקן אוניברסלי. במקביל מקדמת הממשלה את הצעת חוק משק הדלק, שאמורה היתה להפחית את הריכוזיות בענף. הסעיף העיקרי בנוסח המקורי שלה נועד להגביל את נתח השוק של פז ל-25% בלבד (כיום מחזיקה החברה ב-26%), אך ברגע האחרון הועלה הרף ל-33%, לאחר שהחברה הפעילה לחצים כבדים. בין היתר, היא איימה בעתירה לבג"ץ שלפיה המדינה חוזרת בה מהתחייבות שנתנה בעבר כלפי החברה. עברו לכתבה>