גלובס 22.4.18: "תביעות הדלקנים" - חמש תביעות נגד חברות הדלק הגדולות בגין גבייה מופרזת מלקוחות הדלקן

הטענות שהועלו בכל התביעות דומות: חברות הדלק עשו שימוש פסול במנגנון עדכון המחיר שנקבע בהסדרי התדלוק ש

שתי התביעות נגד דלק הן האחרונות מבין שורה של תובענות ייצוגיות שהוגשו נגד חברות הדלק השונות הפועלות בישראל בקשר להסדרי תדלוק דומים, ומכונות "תביעות הדלקנים". הסדר הפשרה שגובש, כמו גם הסדרי הפשרה שגובשו עם יתר חברות הדלק, נרקם בעקבות הסדר הפשרה הראשון שסוכם ואושר בתביעה ביחס לחברת "סונול".

עברו לסקירה המלאה