חברות הדלק משכו את עתירתן נגד ההחלטה להנהיג דלקן אוניבסלי על פי המלצת שופטי בגצ

בהסכמת הצדדים קבע בית המשפט כי עד סוף השנה הנוכחית יותקנו בכל תחנת תדלוק לפחות 3 משאבות תדלוק אוניברסליות. עד סוף 2018 כל התקני התדלוק האוטומטים יוחלפו להתקנים אוניברסלים.

שר האנרגיה, יובל שטייניץ: "על אף רצון החברות לעכב את התחרות הצרכנית במשק הדלק, בגצ נתן הכשר לרפורמה הצרכנית שתגביר את התחרות במשק הדלק. אזרחי ישראל קיבלו את האפשרות לבחור את החברה המתאימה והמשתלמת עבורם ולהחליף בין החברות כאשר ירצו בכך, ללא חסם טכנולוגי". מערכת התדלוק האוניברסלי אותה מקדם משרד האנרגיה תאפשר לצרכנים אשר ברכבם יותקן הדלקן לתדלק בתחנות הדלק השונות ברחבי הארץ, להחליף ספק שירותי תדלוק, או לחתום הסכמים עם יותר מחברת דלק אחת. המערכת תאפשר תדלוק ומעבר לקוחות בין חברות, תוך שחרור מהחסם הטכנולוגי שאפיין עד כה את מערכות התדלוק האוטומטיות. המשך לקרוא באתר חדשות האנרגיה