"את זה אפשר לתקן רק על ידי התקן דלקן אוניברסלי״

בכיר באחת מהחברות הגדולות דווקא לא מתנגד למהלך. "אני מוכן שיהיה דלקן אוניברסלי. אני רק רוצה להיות בטוח שיפצו אותי על ההשקעות שעשיתי במערכת, ושייתנו מספיק זמן לעבור מהשיטה הנוכחית לשיטה אחרת". הכנסת כבר אישרה את חוק הדלקן האוניברסלי, האוסר על כבילת בעלי דלקן לחברה אחת, וזה נמצא היום בגיבוש תקנות מתאימות להפעלתו. למאמר המלא