סוכם בין השרים שעד העשרה במאי יעביר משרד התחבורה את עמדתו בנוגע לתקינת דלקן האוניברסלי

כמו כן, סוכם בין השרים שעד העשרה במאי יעביר משרד התחבורה את עמדתו בנוגע לתקינת דלקן האוניברסלי, התקן שיאפשר לצרכנים לתדלק עם אותו הדלקן בתחנות דלק שונות. לקריאה מלאה