בקרוב צפויה הפעלת מערכת דלקן אוניברסלי והטמעתה בתחנות דלק שונות ברחבי הארץ

מערכת דלקן אוניברסלי תאפשר לראשונה תדלוק ומעבר לקוחות בין חברות, תוך שחרור מהחסם הטכנולוגי אשר יצר הפרדה בין לקוחות חברות הדלק השונות במערכות התדלוק האוטומטיות. המערכת תאפשר לצרכנים אשר ברכבם יותקן התקן אוניברסלי, לתדלק בתחנות הדלק השונות ברחבי הארץ, להחליף ספק שירותי תדלוק או לחתום הסכמים עם יותר מחברת דלק אחת. במינהל הדלק והגז מדגישים כי המערכת הינה פיתוח ישראלי מקורי ומאובטח, והצפי הוא כי בעתיד מדינות נוספות יעשו שימוש במערכות מסוג זה. לצורך קידום המהלך יזם ומימן המשרד תקן ישראלי מקורי וכן יצירת פלטפורמת תדלוק שכוללת רכיב הצפנה וקידוד על בסיס RFID שלא היה עד כה בשימוש במערכות תדלוק. למאמר המלא