ביזפורטל 5.7.15: אורפק קיבלה אישור מנהל הדלק לפריסת מערכת התקן דלקן אוניברסלי

אורפק קיבלה אישור מנהל הדלק לפריסת מערכת התקן דלקן אוניברסלי

אורפק קיבלה אישור מנהל הדלק לפריסת מערכת התקן דלקן אוניברסלי קרא באתר