במטרה לייצור תחרות בין חברות הדלק, הוחלט על מעבר לדלקן אוטומטי- אוניברסלי

הרעיון, שבכל כלי רכב שבו הותקנה מערכת תדלוק אוטומטית, יוכל לתדלק בכל תחנת דלק בישראל. נקבעה תקופת מעבר שתימשך 3 שנים ליישום התקנות. במסגרת הרפורמה החדשה לתחרות בענף התדלוק, הוגדרו לוחות זמנים ליישום שקבעו כי עד 1/12/2015 בכל תחנת דלק בישראל תותקן לפחות פיית תדלוק אחת. עד תאריך: 1/6/16 בכל תחנה 3 פיות תדלוק אוטומטיות, עד תאריך: 1/12/17 יותקנו פיות אוטומטיות בכל המשאבות המצויות בתחנות הדלק בישראל. קרא עוד