חברות הדלק הגישו עתירה מינהלית לבג"ץ בדרישה לעכב את המועד להפעלת הדלקן האוניברסלי

בדיקה שבוצעה בשבילן הוכיחה, לטענתן, כי אפשר לפרוץ אליו בקלות וכך לגרום חיובי יתר ללקוחות. לטענתן, משרד האנרגיה קידם את השימוש במכשיר אף שידע כי יש בו כשלי אבטחה. במשרד האנרגיה טוענים שהדלקן הקיים חשוף לא פחות, ואולי אף יותר לכשלי אבטחה, וכי החברות מנסות לדחות את יישום המהלך שאמור לעודד תחרות. לכתבה המלאה