בשורה לבעלי הדלקנים: עד סוף השנה יותקנו בכל תחנות התדלוק דלקנים אוניברסליים

יאפשרו לנהגים לתדלק לא רק בחברה אחת. חברות הדלק עיכבו את המהלך הזה, שאמור לעודד תחרות ביניהן, במשך זמן רב. אתמול משכו החברות עתירה שהגישו בעניין, ואימצו הסכמה שגובשה בין משרד האנרגיה לחברות התדלוק לגבי פריסת ההתקנים בתחנות. לכתבה המלאה